Đồng bằng sông Cửu Long là vùng nuôi cá nước ngọt lớn nhất nước ta do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?

A.

Trữ luợng thủy sản lớn nhất cả nước.

B.

Diện tích rừng ngập mặn lớn nhất cả nước.

C.

Hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt.

D.

Có nhiều cửa sông và bãi triều rộng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đồng bằng sông Cửu Long là vùng nuôi cá nước ngọt lớn nhất nước ta do nguyên nhân chủ yếu là diện tích mặt nước cho nuôi trồng thủy sản nước ngọt như sông ngòi, kênh rạch ao hồ lớn nhất (riêng Cà Mau, Bạc Liêu chiếm 45% diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản cả nước - sgk Địa lí 12 trang 100).

Vậy đáp án là C.   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.