Đồng bị Po210 phóng xạ thành một hạt anpha. Chu kì bán rã của Po210 là 138 ngày. Ban đầu mẫu chất Po có khối lượng 1g sau một thời gian thì thể tích heli ở điều kiện tiêu chuẩn (1 mol khí trong điều kiện tiêu chuẩn chiếm một thể tích 22,4 lít) được giải phóng là 89,6 ml. Tuổi của mẫu chất phóng xạ là:

A.

365 ngày.

B.

366 ngày.

C.

367 ngày.

D.

368 ngày.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

365 ngày.

Số nguyên tử Po bị phân rã bằng số hạt α được tạo thành.

Nα = ΔNPo = N0 (1-e-λt) = .NA(1 - e-λt)

Theo đầu bài: Nα = .NA suy ra:

e-λt = 1 -

t = - t = 365 (ngày).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.