Dòng điện chạy qua một điện trở thuần R = 2 Ω có biểu thức i = cos100πt (A). Biểu thức của điện áp trên hai đầu đoạn mạch là:

A.

u = cos(100πt + ) (V).

B.

u = 2cos(100πt) (V).

C.

u = cos(100πt + ) (V).

D.

u = 0,5cos(100πt) (V).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

u = 2cos(100πt) (V).

Ta có U0 = I0R = 2 V; ω = 100π. Cường độ dòng điện và điện áp trên hai đầu điện trở thuần đồng pha với nhau. Vậy biểu thức của điện áp trên hai đầu điện trở thuần là: u = 2cos(100πt) (V).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.