Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = I0sin100πt. Trong khoảng thời gian từ 0 đến 0,01s cường độ dòng điện tức thời có giá trị bằng 0,5I0 vào những thời điểm :        

A.

1/300s và 2/300. s

B.

1/400 s và 2/400. s

C.

1/500 s và 3/500. S        

D.

1/600 s và 5/600. S        

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D  img1  Trong khoảng thời gian từ 0 đến 0,01s, nghĩa là nửa chu kỳ: i = I0sin100πt = img2 à Pha ban đầu của i là img3 Vậy img4   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.