Dòng điện trong bán dẫn là dòng chuyển dời có hướng của các hạt

A.

electron tự do.

B.

electron, các ion dương và ion âm.

C.

ion dương và ion âm.

D.

electron và lỗ trống.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Dòng điện trong bán dẫn là dòng chuyển dời có hướng của các electron và lỗ trống. Hạt electron chuyển động ngược chiều đường sức và lỗ trống chuyển động cùng chiều đường sức.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.