Dòng điện xoay chiều có cường độ i = 2cos(50πt + ) (A). Kết luận nào sau đây là sai?

A.

tần số dòng điện là 50 Hz.

B.

cường độ hiệu dụng của dòng điện là A.

C.

cường độ cực đại của dòng điện là 2 A.

D.

chu kì dòng điện là 0,04 s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

tần số dòng điện là 50 Hz.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.