Dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz. Trong 1 s dòng điện đổi chiều:

A.

25 lần.

B.

50 lần.

C.

100 lần.

D.

200 lần.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

100 lần.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...