Đông Dương Cộng sản liên đoàn chính thức thành lập khi nào?

A.

Tháng 9 - 1929.

B.

Tháng 11 - 1929.

C.

Tháng 8 - 1929.

D.

Tháng 6 - 1929.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tháng 9 - 1929.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...