Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?

A.

2 giờ 30 phút

B.

2 giờ 6 phút

C.

6 giờ 10 phút

D.

6 giờ 2 phút

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Đồng hồ chỉ 2 giờ 30 phút.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...