Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?

A.

6 giờ

B.

12 giờ 30 phút

C.

12 giờ

D.

12 giờ 6 phút

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Đồng hồ đã cho chỉ 6 giờ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.