Động lực của qúa trình chọn lọc nhân tạo theo Đacuyn là:

A.

Tồn tại những cá thể thích nghi nhất với điều kiện sống từ đó hình thành loài mới.

B.

Do nhu cầu thị hiếu luôn thay đổi của con người.

C.

Qúa trình đấu tranh sinh tồn giữa sinh vật và ngoại cảnh.

D.

Tồn tại những cá thể thích nghi nhất với nhu cầu của con người.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Do nhu cầu thị hiếu luôn thay đổi của con người.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.