Động lực quan trọng nào đã thúc đẩy sự phát triển của sinh giới?

A.

Sự xuất hiện của quả đất.

B.

Sự nguội lạnh dần của quả đất.

C.

Sự biến đổi điều kiện địa chất, khí hậu.

D.

Sự phát triển của băng hà.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Sự biến đổi điều kiện địa chất, khí hậu.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...