Động năng ban đầu của các êlectron quang điện phụ thuộc vào:

A.

Cường độ của chùm sáng kích thích.

B.

Bước sóng ánh sáng kích thích.

C.

Hiệu điện thế giữa anốt và catốt.

D.

Cường độ của chùm sáng kích thích, bước sóng ánh sáng kích thích và hiệu điện thế giữa anốt và catốt.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Bước sóng ánh sáng kích thích.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...