Động năng của một vật dao động điều hòa:

A.

Tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi.

B.

Biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng chu kỳ dao động của vật.

C.

Biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng một nửa chu kỳ dao động của vật.

D.

Bằng thế năng của vật khi vật tới vị trí cân bằng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng một nửa chu kỳ dao động của vật.

Động năng của một vật dao động điều hòa biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng một nửa chu kỳ dao động của vật. T'=T/2

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.