Dòng năng lượng trong hệ sinh thái được thực hiện qua:

A. Quan hệ dinh dưỡng của các sinh vật trong chuỗi thức ăn.
B. Quan hệ dinh dưỡng giữa các sinh vật cùng loài trong quần xã.
C. Quan hệ dinh dưỡng của các sinh vật cùng loài và khác loài.
D. Quan hệ dinh dưỡng và nơi ở của các sinh vật trong quần xã.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...