Dòng nào dưới đây gồm các từ chỉ hoạt động ?

A.

Chuyền bóng, sút bóng, dẫn bóng

B.

Chuyền bóng, dẫn bóng, hoảng sợ

C.

Sút bóng, bọn trẻ, lòng đường

D.

Dốc bóng, chơi bóng, quả bóng

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.