Đồng sinh khác trứng là trường hợp:

A.

Hai trứng khác nhau, được thụ tinh bởi cùng một loại tinh trùng.

B.

Hai tinh trùng cùng kiểu gen, thụ tinh với hai trứng cùng kiểu gen.

C.

Hai tinh trùng khác nhau, thụ tinh với hai trứng hình thành hai hợp tử, phát triển thành hai cá thể.

D.

Hai trứng có kiểu gen giống nhau, được thụ tinh bởi hai tinh trùng, hình thành hai hợp tử có kiểu gen khác nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Hai tinh trùng khác nhau, thụ tinh với hai trứng hình thành hai hợp tử, phát triển thành hai cá thể.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 5 20 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...