Đột biến làm tăng cường hàm lượng amylaza ở Đại mạch thuộc dạng:

A.

chuyển đoạn nhiễm sắc thể.

B.

đảo đoạn nhiễm sắc thể.

C.

mất đoạn nhiễm sắc thể.

D.

lặp đoạn nhiễm sắc thể.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đột biến làm tăng cường hàm lượng amylaza ở Đại mạch thuộc dạng lặp đoạn NST.

Vậy đáp án đúng là D   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.