Đột biến lệch bội là những biến đổi

A.

xảy ra trong cấu trúc của NST

B.

xảy ra trong cấu trúc của gen

C.

về số lượng NST, xảy ra ở 1 hay 1 số cặp NST tương đồng

D.

về số lượng NST, xảy ra đồng loạt ở tất cả các NST

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.