Đột biến mất một cặp nuclêôtit ở vị trí ngay sau bộ ba mở đầu trên mạch gốc của gen sẽ dẫn đến phân tử prôtêin được tổng hợp có thể bị

A.

thay đổi axit amin đầu tiên.

B.

thay đổi axit amin cuối cùng.

C.

thay đổi axit amin đầu tiên và axit amin cuối cùng.

D.

thay đổi toàn bộ các axit amin.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Thay đổi toàn bộ các axit amin.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.