Đột biến sai nghĩa là:  

A.

A. Trường hợp thay thế 1 cặp nuclêôtit ở mã mở đầu, sau đó nhờ enzim sửa sai vẫn xảy ra quá trình phiên mã

B.

B. Trường hợp thay thế 1 cặp nuclêôtit dẫn đến thay thế 1 axit amin trong chuỗi pôlipeptit

C.

C. Trường hợp thay thế 1 cặp nuclêôtit ở mã mở đầu, làm ngưng quá trình tổng hợp prôtêin của gen

D.

D. Trường hợp sau đột biến, tính trạng biểu hiện không theo mong muốn của con người

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

A, ADN bị đột biến nhưng đã được sửa chữa nên phân tử ADN có thể được coi là không bị đột biến 

C,D đột biến này được coi là đột biến vô nghĩa, làm cho phân tử protein không được tạo ra hoặc nếu tạo ra thì không biểu hiện chức năng

B, đột biến sai nghĩa do làm thay đổi 1 axit amin trong chuỗi polypeptit    

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...