Đột biến số lượng NST gồm  

A.

chuyển đoạn tương hỗ và không tương hỗ

B.

đột biến đa bội và lệch bội  

C.

đột biến số lượng và đột biến cấu trúc NST

D.

đột biến thêm đoạn và đảo đoạn

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đột biến số lượng NST gồm : đột biến đa bội và đột biến lệch bội

Vậy đáp án là B 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...