Đốt cháy 34,32 gam chất béo X bằng lượng oxi vừa đủ, thu được 96,8 gam CO2 và 36,72 gam nước. Mặt khác 0,12 mol X làm mất màu tối đa V ml dung dịch Br2 1M. Giá trị của V là.             

A.

A: 120 ml

B.

B: 360 ml

C.

C: 240 ml        

D.

D: 480 ml

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

- Khi đốt 34,32 gam chất béo X thì:

img1 

- Áp dụng độ bất bão hòa có: 

img2

- Cho 0,12 mol X tác dụng với dung dịch Br2 thì: 

img3

Vậy đáp án đúng là C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...