Đốt cháy hoàn toàn 0,342 gam hỗn hợp gồm axit acrylic, vinyl, metyl acrylat và axit oleic, rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 (dư). Sau phản ứng thu được 1,8 gam kết tủa và dung dịch X. Khối lượng X so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu đã thay đổi như thế nào?

A.

Tăng 0,270 gam.

B.

Giảm 0,738 gam.  

C.

Tăng 0,792 gam.         

D.

Giảm 0,774 gam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Các chất có công thức chung là img1 

img2 

img3 

img4  img5 Giảm 0,738 gam.

Vậy đáp án đúng là B.   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.