Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hỗn hợp X gồm 1 ancol đơn chức và một anđehit đơn chức cần 76,16 lít O2 (đktc) tạo ra 54 gam H2O. Tỉ khối hơi của X đối với H2 là :

A.

32,4.

B.

36,5

C.

28,9

D.

25,4

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đặt công thức của hỗn hợp X là .

     Sơ đồ phản ứng :

             +    O2        CO2    +    H2O(1)

mol:       1                   3,4                    a                  3

     Theo giả thiết và phương trình (1), kết hợp với định luật bảo toàn nguyên tố đối với oxi ta có :

1 + 3,4.2 =2a + 3a = 2,4

     Khối lượng của hỗn hợp X :

     Tỉ khối của X đối với H2 là : .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...