Đốt cháy hoàn toàn 2,8 (g) chất hữu cơ X mạch hở cần 6,72 lít O2 (đktc), cho CO2, H2O với số mol bằng nhau. X thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây?

A.

Anken.

B.

Ankan.

C.

Ankin.

D.

Aren.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Anken.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...