Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam este X thu được 6,6 gam CO2 và 2,7 gam nước. Số đồng phân cấu tạo của X là

A.

A: 1

B.

B: 4

C.

C: 2

D.

D: 3

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

- Nhận thấy: img1X là este no, đơn chức, mạch hở có CTTQ là CnH2nO2. - Hướng tư duy 1:  img2  img3 X là C3H6O2. Có img4 đồng phân tương ứng là : CH3COOCH3 và HCOOC2H5. - Hướng tư duy 2: + Ta có : img5.

Số đồng phân của X là img6  

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...