Đốt cháy hoàn toàn a (mol) este X tạo bởi ancol no, đơn chức, mạch hở và axit không no (có một liên kết đôi), đơn chức, mạch hở thu được 11,2 lít CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Giá trị của a và công thức của X lần lượt là:

A.

0,1 và C4H6O2.

B.

0,2 và C5H8O2.

C.

0,15 và C4H6O2.

D.

0,1 và C5H8O2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

0,1 và C5H8O2.

Công thức tổng quát của este có dạng CnH2n−2O2.

CnH2n−2O2 + O2 nCO2 + (n − 1)H2O

nX = a = = 0,5 − 0,4 = 0,1 (mol).

n = = 5 C5H8O2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.