Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ nào sau đây (trong O2 dư) thu được sản phẩm có chứa N2?

A.

Este.

B.

Tinh bột.

C.

Amin.

D.

Chất béo.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Vì amin được tạo thành từ 3 nguyên tố hóa học là C, H và N => Khi đốt cháy amin ta sẽ thu được khí N2.

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.