Đốt cháy hoàn toàn m gam Fe trong khí Cl2 dư, thu được 6,5 gam FeCl3. Giá trị của m là:  

A.

A. 2,80.        

B.

B. 0,56.        

C.

C. 2,24.        

D.

D. 1,12.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Bảo toàn Fe : nFe = nFeCl3 = 0,04 mol => m  = 2,24g    

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.