Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 3 amin X, Y, Z bằng một lượng không khí vừa đủ (chứa 1/5 thể tích là oxi, còn lại là nitơ) thu được 26,4 gam CO2, 18,9 gam nước và 104,16 lít N2 (đktc). Giá trị của m là:

A.

12.

B.

13,5.

C.

16.

D.

14,72.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

13,5.

= = 0,6 (mol);  = = 1,05 (mol);  = = 4,65 (mol).

  = 0,6 + = 1,125 (mol).

ban đầu = 4.1,125 = 4,5 (mol)  trong amin = 4,65 − 4,5 = 0,15 (mol).

m = mC + mH + mN = 0,6.12 + 1,05.2 + 0,15.28 = 13,5 (g).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.