Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp X(glucozo, fructozo, metanal, và etanoic) cần 3,36 lít O2 (đktc). Dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:  

A.

A: 10,0

B.

B: 12,0

C.

C: 15,0

D.

D: 20,5  

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Các chất đã cho đều có công thức đơn giản là CH2O:

CH2O + O2 → CO2 + H2O

=>img1

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.