Đốt cháy hoàn toàn một lượng polietilen (nhựa PE), sản phẩm cháy lần lượt cho đi qua bình (1) đựng H2SO4 đặc và bình (2) đựng 2 lít dung dịch Ba(OH)2 0,65M, sau phản ứng thấy khối lượng bình (1) tăng m gam, bình (2) thu được 197 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của m là:

A.

18.

B.

12.

C.

28,8.

D.

23,4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

28,8.

- Khi đốt cháy PE, luôn thu được n = n Để giá trị của m là lớn nhất → lượng CO2 tạo thành là lớn nhất.

= = 1 (mol) < = 1,3 (mol) Để n(max) → Phản ứng tạo hai muối (tạo kết tủa, sau đó kết tủa tan một phần).

n = 1 + 0,6 = 1,6 (mol).

m = m = 1,6.18 = 28,8 (gam).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.