Đốt cháy một amino axit được 2a mol CO2 và  mol N2. Amino axit trên có công thức cấu tạo là:

A.

H2NCH2COOH.

B.

H2N(CH2)2COOH.

C.

H2N(CH2)3COOH.

D.

H2NCH(COOH)2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

H2NCH2COOH.

nC = = 2a; nN = 2 = 2. = a = 2.

Vậy trong amino axit có 2C:1N. 

Suy ra amino axit đó là: H2NCH2COOH.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.