Đốt nóng một hỗn hợp gồm Al và 16 (gam) Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng vừa đủ với V (ml) dung dịch NaOH 1M sinh ra 3,36 (lít) H2 (ở đktc). Giá trị của V là:

A.

300.

B.

100.

C.

200.

D.

150.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

300.

X + dung dịch NaOH có giải phóng H2 chứng tỏ Al dư.

Fe2O3 bị khử hoàn toàn về Fe:

2Al + Fe2O3 2Fe + Al2O3

           0,1                       0,1

Al2O3 + 2NaOH  2NaAlO2 + H2O

0,1          0,2

Al + NaOH + H2 NaAlO2 + H2

        0,1                                      0,15

ΣnNaOH = 0,2 + 0,1 = 0,3 (mol).

V = = 0,3 (lít) hay 300 (ml).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.