Đợt tấn công đầu tiên mở màn cho chiến dịch Điện Biên Phủ, Quân ta đánh vào đâu ?

A.

Phân khu trung tâm

B.

Phân khu phía Bắc

C.

Phân khu phía Nam

D.

Phân khu phía Bắc và phía Đông 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân khu phía Bắc

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.