Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 3 loại amin X,Y, Z bằng một lượng không khí vừa đủ ( trong không khí 1/5 thể tích là oxi, còn lại là nitơ) thu được 26,4 gam CO2, 18,9 gam H2O và 104,16 lít khí N2 (ở đktc). Giá trị của m là         

A.

A: 13,5

B.

B: 16,4

C.

C: 15,0

D.

D: 12,0

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Vì amin không chứ Oxi nên bảo toàn nguyên tố Oxi, ta có được số mol của oxi trong không khí:img1 Bảo toàn khối lương → m = 26,4 + 18,9 + 4,65. 28- 4,5.28-1,125.32 = 13,5 gam

Vậy đáp án đúng là A          

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.