Đồ thị hàm số img1 có bao nhiêu điểm cực trị?        

A.

1.

B.

2.

C.

0.

D.

3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ta có: img1 . Do y’ đổi dấu khi đi qua 2 điểm img2 và img3 nên suy ra được đồ thị hàm số có 2 điểm cực trị.

Vậy đáp án đúng là B.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Cực trị của hàm số - Hàm số và Ứng dụng - Toán Học 12 - Đề số 42

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.