Đồ thị hàm số img1 có các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là:  

A.

 img1 và img2.

B.

img1 và img2.

C.

 img1 và img2.

D.

 img1 và img2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phương pháp tự luận Ta có img1 và img2nên đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là               img3 . Tính tương tự với img4 Ta có img5 nên đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là img6 Phương pháp tự luận Nhập biểu thức img7. Xét tại img8: Ấn CALC img9. Ấn = được kết quả bằng 999999998 nên img10. Ấn CALC img11. Ấn = được kết quả bằng -1,000000002 nên img12. Tương tự xét với img13  img14 đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là img15và img16 Ấn CALC img17. Ấn = được kết quả bằng img18 nên img19. img20 đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là img21  .

Đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.