Đồ thị hàm số img1 có tất các bao nhiêu đường tiệm cận?         

A.

1.

B.

3.

C.

2.

D.

 4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ta có img1 Đồ thị hàm số có 2 tiệm cận ngang. img2 Đồ thị hàm số có 2 tiệm cận đứng Suy ra đồ thị hàm số img3 có 4 đường tiệm cận.  

 

Đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.