Du lịch Việt Nam chỉ thật sự phát triển nhanh từ đầu thập kỉ 90 cho đến nay nhờ:

A.

Chính sách mở cửa của Nhà nước.

B.

Sự phát triển của nền kinh tế thị trường.

C.

Chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

D.

Chính sách Đổi mới của Nhà nước.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Du lịch Việt Nam chỉ thật sự phát triển nhanh từ đầu thập kỉ 90 cho đến nay nhờ chính sách Đồi mới của Nhà nước.

Vậy đáp án là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.