Đưa quả cầu A có điện tích dương lại gần quả cầu kim loại B trung hòa điện. Chúng sẽ hút nhau do

A.

quả cầu B tích điện âm.

B.

quả cầu B tích điện do hưởng ứng nhưng lực hút lớn hơn lực đẩy.

C.

hút nhau do lực hấp dẫn còn bản thân quả cầu B vẫn trung hòa điện.

D.

chúng không thể hút nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Quả cầu B tích điện do hưởng ứng nhưng lực hút lớn hơn lực đẩy.

Quả cầu B bị nhiễm điện do hưởng ứng. Đầu gần A có điện tích âm, đầu xa A có điện tích dương. Từ đó lực hút lớn hơn lực đẩy nên chúng hút nhau.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.