Dựa trên đồ thị về sự biến động huyết áp trong hệ mạch ở người trưởng thành và bình thường, có bao nhiêu phát biểu dưới đây đúng? img1 

I. Ở người trưởng thành và bình thường có huyết áp tâm thu khoảng 110 - 120 mmHg.

II. Ở người trưởng thành và bình thường có huyết áp tâm trương khoảng 70 - 80 mmHg.

III. Huyết áp lớn nhất ở động mạch, nhỏ nhất ở mao mạch.

IV. Càng xa tim huyết áp có sự dao động (tăng, giảm) tuần hoàn.

V. Huyết áp lớn nhất là đo được ở động mạch chủ, lúc tâm thất co.  

A.

5

B.

2

C.

3

D.

4

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án là C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.