Dựa vào Atlat địa lí trang 15, hãy cho biết tỉ lệ lao động trong khu vực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp năm 2005 của nước ta chiếm bao nhiêu %?

A.

Chiếm 56,9%.

B.

Chiếm 57,2%.

C.

Chiếm 57,8%.

D.

Chiếm 58,7%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chiếm 57,2%.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.