Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết quốc gia nào sau đây có cơ cấu khách du lịch giảm từ năm 2000 đến năm 2007?

A.

Đài Loan.         

B.

Hoa Kì.         

C.

Hàn Quốc.        

D.

Nhật Bản.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Đài Loan là khu vực có tỉ trọng khách du lịch quốc tế tới Việt Nam giảm từ 9,8% (2000) xuống còn 7,5% (2007). Nguợc lại các quốc gia khác vực có tỉ trọng khách du lịch quốc tế tới Việt Nam đều tăng. (Atlat Địa lí Việt Nam trang 25).

Vậy đáp án là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.