Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhiệt độ trung bình năm ở Hà Nội là khoảng bao nhiêu?

A.

Từ img1 đến img2.

B.

Từ img1 đến img2.

C.

Trên img1.

D.

Dưới img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, nhiệt độ trung bình năm ở Hà Nội là khoảng Từ 200c đến 240c (xác định dựa vào thang màu ở bản đồ Nhiệt độ trung bình năm).

Vậy đáp án là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...