Dựa vào bài đọc “Những hạt thóc giống”, em hãy chọn những câu văn phù hợp điền vào đoạn còn thiếu trong câu chuyện về cậu bé Chôm :
(1) Ngày xưa có một ông vua cao tuổi muốn tìm người nối ngôi. Vua ra lệnh phát cho mỗi người dân một thúng thóc về gieo trồng và giao hẹn : ai thu được nhiều thóc nhất sẽ được truyền ngôi, ai khôn g có thóc sẽ bị phạt.
(2) Có chú bé tên là Chôm nhận thóc về, dốc công chăm sóc nhưng thóc vẫn chẳng nảy mầm.
(3) Đến vụ thu hoạch, mọi người nô nức chở những xe thóc đầy ắp về kinh thành nộp cho nhà vua.
(4) ..........................................................................................
(5) Vua khen Chôm là người trung thực và dũng cảm nên quyết định truyền ngôi cho cậu bé. Vì trước khi giao thóc cho mọi người, vua đã sai luộc chín nên những hạt thóc ấy không thể này mầm được. Những xe thóc do mọi người mang đến không phải được thu hoạch từ thóc của nhà vua.

A.

(4) Chôm lo lắng đến trước vua quỳ tâu rằng cậu đã dốc công chăm sóc nhưng thóc vẫn không nảy mầm và cậu xin chịu mọi hình phạt của nhà vua.

B.

(4) Cố gắng mãi, thóc của Chôm cũng nảy mầm nhưng xe thóc của cậu không được đầy và nhiều như của mọi người. Chôm lo lắng đến gặp vua xin chịu tội.

C.

(4) Chôm lo lắng đến gặp nhà vua nói rằng thóc của cậu không thể nảy mầm được và xin nhà vua ban cho cậu thúng thóc khác để về gieo trồng lại.

D.

(4) Chôm lo lắng nên vội đi mua một thúng thóc khác thay thế vào và tiếp tục dốc công chăm sóc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.