Dựa vào bảng số liệu: Lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ấm của hai địa điểm ở nước ta. Nhận xét nào sau đây là đúng?

A.

 Hà Nội có lượng mưa cao hon, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm thấp hơn.

B.

 Hà Nội có lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm thấp hơn.

C.

 TP. Hồ Chí Minh có lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm cao hơn.

D.

 Hà Nội có lượng mưa và lượng bốc hơi thấp hơn, cân bằng ẩm cao hơn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Hà Nội có lượng mưa 1676mm thấp hơn TPHCM 1931mm Hà Nội có lượng bốc hơi 989mm thấp hơn TPHCM 1686mm Hà Nội có cân bằng ẩm +687mm cao hon THPCM +245mm.

Vậy đáp án là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...