Dựa vào bảng số liệu sau về chỉ số HDI của thế giới và các nhóm nước:

                            Năm

Nhóm nước

    2000

    2002

      2003

 Phát triển

    0,814

     0,831

    0,855

Đang phát triển

    0,654

     0,663

    0,694

Thế giới

   0,722

     0,729

    0,741

 Nhận định đúng nhất là

A.

các nước phát triển có tốc độ tăng chỉ số HDI chậm nhất.

B.

các nước đang phát triển có tốc độ tăng chỉ số HDI nhanh hơn các nước phát triển.

C.

chỉ số HDI của các nước phát triển luôn gấp 1,5 lần các nước đang phát triển.

D.

độ chênh về chỉ số HDI giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển cao nhất là năm 2003.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

các nước đang phát triển có tốc độ tăng chỉ số HDI nhanh hơn các nước phát triển.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.