Đun nóng 6,0 gam CH3COOH với 6,0 gam C2H5OH (có H2SO4 làm xúc tác, hiệu suất phản ứng este hóa bằng 50%). Khối lượng este tạo thành là:

A.

6,0 gam.

B.

4,4 gam.

C.

8,8 gam. 

D.

5,2 gam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

4,4 gam.

=  = 0,1 (mol);  =  ≈ 0,13 > 0,1 (mol).

 Tính este theo CH3COOH phản ứng:

CH3COOH + C2H5OH  CH3COO2H5 + H2O

nestephản ứng = 0,1.50% = 0,05 (mol)  meste = 0,05.88 = 4,4 (g).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...